Wijzigingen in het bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012: Ten aanzien van veiligheid op de bouwplaats moeten veiligheidsafstanden worden bepaald (https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid). Omdat er in de praktijk behoefte is om te werken met een gelijkwaardige oplossing voor de veiligheidsafstanden is artikel 1.3 daartoe aangepast. Ten behoeve van de bouwveiligheid wordt bepaald dat […]

VCA-VOL cursus

Op vrijdag 26 juni 2020 volgden 9 toezichthouders van ZiN Groep | Wabo & Kwaliteitsborging een examentraining VCA-VOL. Aansluitend hebben zij het examen afgelegd en alle 9 toezichthouders zijn geslaagd! Bij deze willen wij de toezichthouders nogmaals van harte feliciteren! Wij bieden vanuit de ZiN Academy veel relevante opleidingen aan, ook op het gebied van […]

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: 1 januari 2022

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Met de datum van 1 januari 2022 willen Het Rijk en […]