Geen uitstel Wkb, ondanks zorgen Eerste Kamer

In zijn recente Kamerbrief heeft demissionair minister Hugo de Jonge bevestigd dat de Wkb zal worden ingevoerd op 1 januari 2024, ondanks de zorgen die werden geuit in een door de Eerste Kamer aangenomen motie op 11 juli.

Volgens de minister is er geen tekort aan kwaliteitsborgers, en verwacht hij een beperkt beroep op kwaliteitsborgers in de eerste drie maanden van 2024, met een toename in de capaciteitsbehoefte vanaf april/mei.

Daarnaast wordt een uitgebreide monitoringsprocedure voor de kwaliteitsborging geïntroduceerd, met jaarlijkse rapportages aan de Eerste Kamer. Ook wordt er een periode van vijf jaar uitgetrokken voor de volledige invoering van de gevolgklassen 2 en 3.

Wij zijn als ZiN Kwaliteitsborging volledig voorbereid en kijken ernaar uit om onze expertise in te zetten!