Instrumenten kwaliteitsborging

Kwaliteitsborgers moeten gecertificeerd zijn voor een instrument of meerdere instrumenten om als Kwaliteitsborger te kunnen optreden. Wat is zo’n instrument precies?

Het instrument is een vastgestelde werkwijze. Het bepaalt op welke manier er toezicht is op de kwaliteit van het bouwwerk. Het is gebaseerd op risicogestuurd werken. Zo is voor complexe bouwwerken een ander niveau van kwaliteitsborging nodig dan bij bouwwerken waarbij de risico’s veel lager liggen. 

Instrumenten kunnen door marktpartijen zelf worden ontwikkeld. Er kunnen daarom slimme initiatieven ontstaan om de kwaliteit op een andere manier te borgen. Hierdoor ontstaat er een prikkel om enerzijds beter te bouwen en anderzijds slimmer en efficiënter de kwaliteit te borgen.

Nadat het instrument is ontwikkeld wordt het getoetst door de toelatingscommissie en kunnen Kwaliteitsborgers zich specialiseren in die werkwijze (dat instrument) door zich hiervoor te certificeren. Zie ook ‘De toelatingscommissie’ op pagina Wet kwaliteitsborging.

Kan ik je helpen?

Wil je meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen of wat ZiN Kwaliteitsborging voor je kan betekenen? Of wil je direct een offerte ontvangen voor een proefproject Wkb? Neem dan gerust contact op. Ik help je graag!

Nienke Niemeijer: 0622987272

nienke@zinkb.nl

Welke instrumenten kunnen Kwaliteitsborgers gebruiken? 

Er zijn verschillende instrumenten die zijn goedgekeurd en die door Kwaliteitsborgers kunnen worden gebruikt. Dat zijn:

  • KiK (KOMO instrument voor Kwaliteitsborging)
  • TIS (Technical Inspection Service)
  • VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging, SWK)
  • WKI (Woningborg Kwaliteitsborging Instrument)

ZiN Kwaliteitsborging is als eerste Kwaliteitsborger gecertificeerd voor twee instrumenten, namelijk KiK en VKB. 

Wkb: Welk instrument past het beste bij mij?

Veel aannemers worstelen met de vraag welk instrument het beste geschikt is voor hen. De Wkb Instrumentenmatrix van ZiN geeft aannemers hiervoor snel duidelijkheid.

Een belangrijke factor bij de keuze voor een instrument is de mate van complexiteit van het te bouwen bouwwerk. Daarbij speelt de inspanning die de aannemer zelf levert op het gebied van eigen kwaliteitsbeheersing een belangrijke rol. Als een aannemer een bouwwerk wil bouwen dat valt in gevolgklasse 2 (GK2) en zelf veel doet aan kwaliteitsbeheersing dan sluit een ander instrument beter aan dan wanneer er gebouwd wordt in GK1 met minder aandacht voor kwaliteitsbeheersing. Zo is er voor elke aannemer (in combinatie met elk bouwwerk) een geschikt instrument.

Als je wilt weten welk instrument voor jou als aannemer het meest geschikt is dan doe je er goed aan om een Wkb procesaudit te laten uitvoeren. ZiN kan dit voor elke aannemer uitvoeren. Hierbij wordt de huidige kwaliteitsbeheersing binnen jouw organisatie getoetst aan de standaarden van de verschillende instrumenten.

Zo wordt snel duidelijk welk instrument het meest geschikt is voor jouw organisatie en jouw project. Ook wordt duidelijk welk ondersteuningsniveau het beste bij jouw organisatie past. Dit kan variëren van compleet faciliterend en sturend tot een uitsluitend auditerende rol.

ZiN sluit hier met de dienstverlening naadloos op aan. Wij staren ons namelijk niet blind op borgingswerkzaamheden. ZiN onderzoekt in welke mate op de inspanningen van de aannemer zelf bijdragen aan het kwaliteitsborgingsproces. Zo maken we gebruik van processen die voor de aannemer vertrouwd zijn en maken we dus efficiënt gebruik van inspanningen of processen die er al zijn. Lees hier meer >

Kan ik je helpen?

Wil je meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen of wat ZiN Kwaliteitsborging voor je kan betekenen? Of wil je direct een offerte ontvangen voor een proefproject Wkb? Neem dan gerust contact op. Ik help je graag!

Nienke Niemeijer: 0622987272

nienke@zinkb.nl