Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. De Wkb gaat in per 1 januari 2024. Een belangrijke en ingrijpende wijziging is dat bouwers meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook zal de borging van bouwwerken verricht gaan worden door private partijen (de kwaliteitsborger) in plaats van gemeenten nu. Daarom wordt regelmatig de term ‘private kwaliteitsborging’ genoemd als men eigenlijk de Wkb bedoelt.

Private kwaliteitsborging bouw

Onder de Wkb verschuift de technische borging van kwaliteit van gemeenten naar private partijen, de zogenaamde private kwaliteitsborging bouw. De complete plantoetsing (algemene bouwkunde, brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwfysisch en installaties) en het toezicht op de bouwplaats zal binnen de private kwaliteitsborging door deze kwaliteitsborgers worden gedaan. Voor de  ruimtelijke toets (onder andere bestemmingsplan, milieu, welstand en Ruimtelijke Ordening) wordt een Omgevings Plan Activiteit (OPA) aangevraagd, deze zal uitgevoerd blijven worden door Bouw- en woningtoezicht van gemeenten. Gemeenten gaan daarnaast controleren of de kwaliteitsborgers die zijn aangesteld gecertificeerd zijn voor private kwaliteitsborging bouw.

Kwaliteit in de bouw

De kwaliteit in de bouw moet worden verbeterd volgens ‘Den Haag’. Hier moet de Wkb betekenis aan geven. Maar is die betere kwaliteit in de bouw wel nodig? De kwaliteit van bouwwerken in Nederland is al hoog, maar tegelijkertijd zijn er kansen om de bouwkwaliteit te verhogen tegen lagere kosten. Die winst is vooral te behalen als we kijken naar de faalkosten in de bouw.

Op dit moment worden de faalkosten op 10% van de omzet van bouwers geschat. Als je kijkt naar de totale jaaromzet van ruim 76 miljard euro van bouwers in Nederland komt dit neer op 7,6 miljard euro aan faalkosten. Daar valt dus veel winst te behalen!

De Wkb werkt als volgt

De nieuwe situatie wordt een samenspel tussen de opdrachtgever, aannemer, gemeente, instrumentaanbieder, kwaliteitsborger en toelatingscommissie.

Op deze manier kan de markt zelf bepalen op welke manier de kwaliteit geborgd moet worden. Vanzelfsprekend onder strikte voorwaarden van een door de overheid ingestelde commissie die bepaalt of deze voorwaarden streng genoeg zijn. Het gaat als volgt in zijn werk:

Uitleg schema wet en stelsel van kwaliteitsborging