ZiN is specialist op het gebied van Bouw- en woningtoezicht en de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wet kwaliteitsborging gaat voor grote veranderingen zorgen. ZiN heeft als doel alle betrokken partijen, voor, tijdens en na deze veranderingen maximaal te faciliteren.

Proefproject Wkb

Start een Proefproject Wkb en ervaar hoe effectief kwaliteitsborging kan zijn! ZiN voert doorlopend proefprojecten Wkb uit. Ook uw bouwproject kan onder Wkb worden uitgevoerd.

Wkb scan Kwaliteitssysteem

Wkb zorgt voor grote verandering in de werkwijze en dat vraagt om een goede voorbereiding. Natuurlijk zijn er bij ZiN volop mogelijkheden voor ondernemers dit te doen. Bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van de Wkb scan kwaliteitssysteem bij jou op de werkvloer. Hierdoor weet je als aannemer direct waar je met je bedrijf staat ten opzichte van de Wkb.

Waarom als aannemer nu beginnen?

 • Tijd om uw organisatie en werkprocessen aan te passen
 • Gelegenheid om diverse werkmethoden te onderzoeken en “eigen” te maken
 • Kennisinbreng kwaliteitsborger werkt kwaliteit verhogend
 • Lagere faalkosten door eerder ontdekken van non-conformiteit
 • Toetsen kwaliteitsborger afgestemd op bouwproces; efficiencyvoordeel
 • Rapportage kwaliteitsborger ook bewijsvoering m.b.t. aansprakelijkheid

Bekijk onze flyer voor meer informatie over WkB scan

Kwaliteitsborging Bouw

Zin staat klaar om u als opdrachtgever van bouwwerken te ondersteunen en te adviseren op het gebied van kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging door ZiN brengt u behalve zekerheid ook meer voordelen. De kosten die u betaalt voor kwaliteitsborging verdient u in de meeste gevallen terug tijdens de bouw (kostenneutraal).

Wees op tijd. Veel gebreken komen pas later aan het licht. Bijvoorbeeld als de ventilatie niet op orde is kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid van gebruikers. Laat het niet zo ver komen..

Uw voordelen op een rij:

 • Uw bouwwerk wordt uitvoerig getoetst op:
  • Wettelijke vereisten
  • Energiezuinigheid
  • Veiligheid
  • Bruikbaarheid
  • Enz.
 • Uw bouwwerk wordt afgewerkt op het niveau dat u wenst
 • Fouten en/of gebreken worden vaak geconstateerd nog voordat het verkeerd is gebouwd. Er zijn geen herstelwerkzaamheden achteraf nodig. Vertragingen worden voorkomen en kosten worden bespaart voor u én voor de bouwer.
 • Experts controleren het bouwproces. U bent ervan verzekerd dat de werkzaamheden efficiënt en correct worden gedaan.
 • Niet alleen de kwaliteit maar ook de veiligheid wordt door ZiN gecontroleerd

Veel geld te besparen. Landelijk bedraagt de kostenpost naar schatting 5 miljard euro per jaar veroorzaakt door fouten tijdens de bouw die voorkomen hadden kunnen worden. Kwaliteitsborging duur?

Hardnekkige misvattingen

Er zijn nog steeds veel misvattingen op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw. Bijvoorbeeld:

 • De gemeente controleert de kwaliteit toch?
  Dat is niet correct. Op dit moment controleert de gemeente de bouwtekeningen voordat de bouw start (papieren werkelijkheid). Vaak veranderen dan nog dingen die dus niet meer worden gecontroleerd. Ook controleren gemeenten tijdens de bouw vaak niet of zeer minimaal.
 • Als de gemeente de bouwplannen heeft goedgekeurd dan zijn zij er ook voor verantwoordelijk als er (bouwtechnische) fouten worden gemaakt.
  Dat is niet correct. De praktijk leert dat zowel de gemeente, de bouwer en de architect naar elkaar gaan wijzen als het mis loopt. Opdrachtgevers staan dan snel met lege handen.
 • Private kwaliteitsborging is duur.
  Meestal niet correct. Bij kwaliteitsborging geef je eerder geld uit om tijdens de uitvoering, en bij- en na oplevering geld te besparen. Je kunt zeggen dat je in alle gevallen een stukje zekerheid ‘koopt’. In verreweg de meeste gevallen zorgt dit ook voor kostenbesparing, variërend van ‘kostenneutraal’ tot aanzienlijke besparingen. De veronderstelling dat private kwaliteitsborging duur is klopt dus zeker niet.
 • Ik heb een architect in de arm genomen die ook tijdens de bouw de kwaliteit in de gaten houdt.
  Het wordt nog steeds aangeboden door architecten: ‘even een oogje in het zeil houden tijdens de bouw’. Het is een misvatting dat hiermee de kwaliteit van het bouwwerk is geborgd. Kwaliteitsborging is een vak. Alleen kwaliteitsborgers zijn hiervoor opgeleid en alleen hiermee bent u verzekerd van de juiste kwaliteit van uw bouwwerk.
 • Ik heb een goede aannemer; hij weet hoe de kwaliteit geborgd moet worden.
  Ook hiervoor geldt: kwaliteitsborging is een vak. De mogelijkheden maar ook de wet- en regelgeving zijn voortdurend (en steeds sneller) in ontwikkeling. Daarbij is de kwaliteitsborger onafhankelijk, dit zorgt voor een objectieve ‘blik’.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden de verantwoordelijkheden veel beter geregeld. Lees hier meer.

Zo werkt ZiN Kwaliteitsborging

De volgende stappen worden doorlopen als u ZiN vraagt de kwaliteitsborging voor uw bouwwerk te doen:

 1. Bepalen van niveau van de werkzaamheden. Samen met u bepalen we het niveau van de werkzaamheden. De basis hiervoor zijn de wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen specifieke (afwerkings)eisen worden opgenomen.
 2. Toetsen bouwtekeningen en bestek (door ZiN).
 3. Bespreken (eventuele) aanpassingen en afspraken vastleggen. Dit gaat eventueel samen met aanpassen van bouwtekeningen en bestek door architect en/of bouwer.
 4. Contact met bouwer tijdens de bouw. Tijdens de bouw houdt ZiN nauw contact met de bouwer. Veel zaken kunnen telefonisch of digitaal worden gecontroleerd. Op kritieke momenten bezoekt ZiN de bouwplaats. Van elke stap wordt u op de hoogte gehouden.
 5. Verstrekken Opleveringsverklaring. Alleen als ZiN overtuigd is van de juiste kwaliteit van uw bouwwerk volgt er een oplevering. Vanzelfsprekend is ZiN hierbij aanwezig. Van ZiN ontvangt u een Opleveringsverklaring.

Informeren nieuwe Wet kwaliteitsborging

ZiN informeert de aannemers over private kwaliteitsborging. Bent u projectontwikkelaar of bouwer en wilt u meer weten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (lees meer)? Wilt u weten welke impact de nieuwe wet heeft op uw organisatie? Neem direct contact met ons op.

Wkb Workshop

Leer en ervaar welke gevolgen de Wkb voor uw organisatie heeft door nu de unieke ZiN Wkb Workshop te volgen. Dan weet u exact wat u kunt verwachten van Wkb; en dat heeft ZiN!

In de ZiN Wkb Workshop wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • Wat zijn de gevolgen van Wkb voor aannemers?
 • Per 2021 is de Wkb verplicht. Hoe kunnen we ermee leren omgaan?
 • Hoe sluiten de huidige kwaliteitssystemen aan op Kwaliteitsborging?
 • Welke keuzes moeten aannemers gaan maken?

Verdiepingen zijn in overleg mogelijk. Bijvoorbeeld de veranderingen die op organisatorisch vlak gemaakt moeten gaan worden en het op maat maken van een stappenplan om straks op tijd voorbereid te zijn op Wkb.

Schrijf u in en wij nemen contact met u op.

Workshop aanmeldformulier
Type inschrijving: *

Overige informatie

De standaard workshop bestaat uit 2 dagdelen. Incompany workshops worden bij u op het gemeentehuis gegeven (incompany) of op kantoor van ZiN in Utrecht (open inschrijvingen). Het tarief voor incompany workshops bedraagt €1.499,- exclusief btw, voor open inschrijvingen €199,- exclusief btw per persoon.