Nieuwe ingangsdatum Wkb: 1 januari 2024

De nieuwe invoeringsdatum van de Wkb is 1 januari 2024. Grote winst is dat deze datum breed wordt gesteund door zowel gemeenten als het bedrijfsleven. Daarnaast benadrukt minister De Jonge dat het Digitale Stelsel Omgevingswet technisch voldoende gereed is voor inwerkingtreding. Een enorme stap in de goede richting!

Zo lijkt er duidelijkheid te zijn: 1 januari 2024 gaan we werken volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In combinatie met de beschikbare subsidie hebben wij er alle vertrouwen in dat het bedrijfsleven ruimschoots de tijd en middelen heeft om zich goed voor te bereiden.

ZiN Kwaliteitsborging staat klaar om proefprojecten te begeleiden. Wil je weten hoe ver jouw bouwbedrijf is in de voorbereiding? Vul dan vooral onze online Quickscan in. https://lnkd.in/eWJ-R33j