OFFICIEEL: Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging definitief in. Op dinsdag 14 maart stemde een meerderheid in de Eerste Kamer voor de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024. En daarmee weten alle betrokken partijen eindelijk waar ze aan toe zijn.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari jl. laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Op 14 maart stemde de Eerste Kamer in met deze datum.

Dat betekent dat er een einde komt aan de onzekerheid over de definitieve datum van inwerkingtreding en dat alle betrokken partijen zich gericht kunnen voorbereiden. ZiN Kwaliteitsborging helpt opdrachtgevers om hun kwaliteitssysteem goed en ‘op maat’ in te richten en gaan hier onverminderd mee door zodat bouwers goed zijn voorbereid op 1 januari 2024. Ben je benieuwd wat ZiN voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.