Ook verbouwactiviteiten per 1 januari direct onderdeel van Wkb

Gevolgklasse 1 zal, inclusief verbouwactiviteiten, per 1 januari 2024 als geheel in werking treden. Dit valt onder meer te lezen in een brief van minister Hugo de Jonge naar aanleiding van nadere vragen over de Wkb.

In eerste instantie werd overwogen om verbouwactiviteiten tijdelijk uit te sluiten van gevolgklasse 1 voor een periode van zes maanden. Na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen is geconcludeerd dat die terugvaloptie niet noodzakelijk is. Er wordt ingeschat dat er voldoende kwaliteitsborgers zijn om ervoor te zorgen dat (ver)bouwprojecten veilig en conform de voorschriften worden uitgevoerd.

Mocht je meer informatie willen over deze ontwikkeling of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We delen graag onze expertise en inzichten!