Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: 1 januari 2022

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

Met de datum van 1 januari 2022 willen Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet en geven daarbij aan dat de nieuwe datum wenselijk en realistisch is.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Indien het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief vastgesteld.

Met het uitstel van de wet is er meer tijd voor een goede implementatie. ZiN onderschrijft dit volkomen. ZiN heeft afgelopen tijd workshops gegeven voor diverse partijen, zoals gemeenten, aannemers en opdrachtgevers. Het beeld hierbij is dat de noodzaak voor proefprojecten echt aanwezig is. We moeten met elkaar de aandachtspunten van het nieuwe proces opzoeken en goede oplossingen ervoor creëren. Nu we meer tijd hiervoor hebben, moeten we zeker niet achterover leunen, maar deze tijd juist goed gebruiken.

De brief aan de Tweede Kamer is via deze link te lezen.