Start een Proefproject Wkb en ervaar hoe effectief kwaliteitsborging kan zijn! ZiN voert doorlopend proefprojecten Wkb uit. Ook uw bouwproject kan onder Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden uitgevoerd.

Wacht niet langer en profiteer direct. Vraag hier direct een offerte aan.

Eisen aan bouwproject

Verreweg de meeste bouwprojecten kunnen als proefproject Wkb worden uitgevoerd. Er zijn maar weinig eisen voor. Bij uitvoering kunnen aannemers en gemeenten ‘leunen’ op de kennis en ervaring van ZiN.

De volgende eisen worden gesteld aan proefprojecten Wkb:

 • Proefprojecten Wkb moeten worden geborgd door een gecertificeerde kwaliteitsborger. ZiN is gecertificeerd; aan deze voorwaarde is dus direct voldaan
 • Projecten moeten vallen in gevolgklasse 1
 • De kwaliteitsborger moet worden betrokken nog voor de vergunning is aangevraagd
 • Een gemotiveerde aannemer en gemeente die bereid is om te leren werken met Wkb

Naast de eisen zijn er enkele pre’s voor proefprojecten Wkb, namelijk:

 • Nieuwbouwprojecten hebben de voorkeur maar verbouwprojecten kunnen ook voldoen
 • Omvang van een project is eigenlijk niet belangrijk. Wel kunnen kosten bij grotere projecten makkelijker worden verspreid waardoor de kosten per eenheid bij deze projecten lager zullen liggen.

Ik voldoe niet (helemaal) aan de eisen. Wat nu?

Ook proefprojecten die die niet (helemaal) voldoen aan de eisen kunnen als proefproject Wkb worden voltooid. De overheid geeft de ruimte aan bouwprojecten om toch als proefproject te fungeren, ook al wordt niet voldaan aan alle voorwaarden.

Schroom dus niet om contact op te nemen voor jouw project; geef het ZiN!

Eisen aannemer

Er zijn geen specifieke eisen voor aannemers om een proefproject Wkb te kunnen starten. Het allerbelangrijkste is dat de aannemer in kwestie gemotiveerd is om te werken onder Wkb. Hierdoor zijn proefprojecten Wkb voor elke aannemer bereikbaar. Elke aannemer kan dus nu al gebruik maken van de voordelen van Wkb. Wie wil dat nu niet?

Kosten en Baten voor Aannemers

Het doen van een proefproject levert veel op. De Wkb heeft veel voordelen ten opzichte van de huidige manier van werken (lees hier meer). Door daar eerder mee te leren werken maak je dus ook eerder gebruik van deze voordelen. Wacht dus niet langer.

Baten

De grote vraag is natuurlijk; wat levert het op? De baten van het doen van proefprojecten zijn enorm. Dat zit hem vooral in kostenbesparingen op de langere termijn. Maar ook op de korte termijn is er veel winst te behalen.

De grootste winst wordt behaald door het reduceren van faalkosten. Door te werken met Wkb is er veel meer aandacht voor de kwaliteit van het bouwwerk. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de inzet van een kwaliteitsborger. Maar de verwachte baten van een hogere kwaliteit zijn vele malen groter. De faalkosten bij aannemers kunnen door Wkb gemakkelijk met 30% afnemen. Wat zijn de consequenties voor jouw bedrijf als de faalkosten met 30% dalen?

Wacht niet langer en pak nu het voordeel dat er is. Vraag hier een offerte aan en u weet hoe groot uw voordeel is.

Ook op korte termijn zijn er winsten te behalen. Namelijk:

 • Faalkosten zullen in de meeste gevallen direct dalen op projecten waar Wkb wordt toegepast. Kanttekening: Het heeft vaak op korte termijn effect, maar kan soms op lange termijn pas worden vastgesteld.
 • Door nu te werken met Wkb krijg je inzicht in hoe er in de toekomst gewerkt gaat worden. Hierdoor ben je klaar voor de toekomst.
 • In proefprojecten mogen fouten gemaakt worden. Zodra de Wkb in werking is getreden mag dat niet meer en is de kans op schade groot (schadeclaims en het niet in gebruik mogen nemen van het bouwwerk). Bovendien is de rapportage van de kwaliteitsborger ook bewijsvoering met betrekking tot aansprakelijkheid.
 • Efficiencyvoordeel:
  • Toetsen van de kwaliteitsborger worden afgestemd op het bouwproces
  • Gegevens van het technisch ontwerp hoeven niet vroegtijdig aangeleverd te worden bij de gemeente
  • Kans op doorlooptijdverkorting vergunningsproces
 • Extra set ogen van de kwaliteitsborger werkt ‘disciplinerend’
 • Kennis inbreng kwaliteitsborger werkt kwaliteit verhogend
 • Na oplevering heb je een lager risico op schadeclaims. Je kunt bovendien veel beter aantonen op welke manier je hebt voldaan aan de voorwaarden.

Kosten

De kosten die in rekening gebracht worden bij de aannemer zijn sterk afhankelijk van de omvang van het project. Bij één enkele woning liggen de kosten relatief hoger dan bij een bouwproject van meer woningen.

Daarnaast spelen meer aspecten een rol bij het bepalen van de kosten:

 • Subsidies: er zijn subsidies beschikbaar voor proefprojecten die een drukkende werking hebben op de kosten van proefprojecten. Hoe eerder er wordt gestart met een proefproject, hoe groter de kans dat deze wordt toegekend. ZiN begeleidt dit traject.
 • Kwaliteitsniveau aannemer: het kwaliteitsniveau van de aannemer zelf is belangrijk. Als er al wordt gewerkt volgens de laatste kwaliteitsnormen dan is er minder steun nodig dan als dit niet het geval is.
 • Bouw- en legeskortingen: veel Nederlandse gemeenten geven bouw- legeskortingen bij proefprojecten Wkb. Ook als dit niet in de legesverordening staat, kunnen gemeenten dit toch geven (of zijn ze bereid om op een andere manier te steunen). ZiN begeleidt dit traject.

Wil je direct meer duidelijkheid over wat de kosten zijn voor jouw specifieke project? Neem direct contact met ons op of vraag hier een offerte aan.

Meer informatie

Ben jij net zo enthousiast geworden over Wkb als wij? We hopen dat dit zo is; anders komt dat zeker nog!

ZiN begeleidt dolgraag gemeenten, aannemers en ambtenaren naar het ‘nieuwe werken’ Wkb. Vraag nu meer informatie aan over een proefproject Wkb door onderstaand formulier in te vullen of bel ons direct.

Meer Informatie

Meer informatie over EEN PROEFPROJECT voor AANNEMERs

Offerte aanvragen Wkb proefproject

Je kunt nu direct een offerte aanvragen voor jouw Wkb proefproject.
Vul onderstaande gegevens is en wij nemen contact met je op:

Offerte aanvragen