Onzekerheid blijft, kwaliteitsborger ook

De stemming voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de eerste kamer is aangehouden. Voor vriend en vijand, insiders en outsiders is dit een grote verassing. Het lijkt erop dat het aannemen van enkele amendementen op het laatste moment voor de stemming in de Tweede Kamer als zand in de motor heeft gewerkt. Robert Jan Kwaak schreef hier een treffend artikel over.

Onzekerheid
Wat de aanleiding ook moge zijn; door het aanhouden van de stemming is de onzekerheid die al jaren bestond niet weggenomen. Sterker nog; deze is verder vergroot. Gevolgen:

  • De situatie dat gemeenten weinig investeren in BWT blijft (met alle gevolgen van dien)
  • Professionals blijven in onzekerheid over het voortbestaan van hun baan
  • De aansprakelijkheid van bouwers blijft beperkt en onduidelijk

Kwaliteitsborgers
Wat opvalt is dat kwaliteitsborgers vastberaden zijn door te gaan met hun werk. Niet alleen overtuigd door de uitstekende resultaten die men reeds heeft geboekt. Ook omdat men de machtige lobby van het ‘nee kamp’ van dichtbij heeft gezien. De standpunten van hen stroken in het geheel niet met de feiten. Jan Pieter van Dalen (Nieman Kwaliteitsborging) stuurde hierover een open brief.

Toekomst
Deze nieuwe vertraging is ‘eeuwig zonde’, zo is mijn eerste reactie. Maar is dat wel zo?

Nog voor Wkb is ingevoerd heeft de wet gezorgd voor uitstekende resultaten (aantoonbaar). Actoren die meer dan eens ervaring hebben opgedaan met Wkb zijn overtuigd en gaan zelfs door met de werkwijze die past bij Wkb.

Met alle feiten op tafel kan je niet anders concluderen dat Wkb (al dan niet in aangepaste vorm) een enorm succes zal worden. Het nieuwe kabinet zal dit ook zien; dat kan niet anders. Daarom: deze nieuwe vertraging is ‘voor eventjes zonde’.

Als de formatie maar niet te lang op zich laat wachten….:).

Willem van der Weel
Operationeel directeur
ZiN Kwaliteitsborging BV
06 – 43763832

icon-linkedin Volg ZiN op Linkedin.