Wkb: Dit zijn de gevolgen voor professionals

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (later Wkb) is aangenomen. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. In korte tijd gaat er veel veranderen voor burgers, gemeenten en aannemers.

Wat verandert er voor u als professional? De gevolgen voor professionals in dienst van gemeenten verandert door invoering van Wkb aanzienlijk. De wet heeft gevolgen voor de inhoud en de hoeveelheid van de werkzaamheden. Het leidt zelfs tot minder banen in ‘gemeenteland’. Tegelijkertijd zullen er veel banen bij komen bij private kwaliteitsborging (meer dan 600 fte!).

Hierbij een korte impressie van wat de gevolgen zijn voor u als de wet in werking treedt.

‘Nieuwbouw’ en ‘bestaande bouw’; de werkinhoud verandert drastisch

Als Wkb volledig is doorgevoerd verdwijnen taken van de casemanager/plantoetser en die van toezichthouder bouw. Uit deze functies verdwijnen de technische toetsing en het technisch toezicht. Beide taken worden ondergebracht bij de kwaliteitsborger.

FunctieImpact
VergunningverlenerRol wordt gesplitst;

  • Bouwbesluittoetsing gaat naar de kwaliteitsborger
  • Overige toetsingen blijven bij gemeenten
  • Casemanager rol blijft in uitgeklede versie bestaan
ToezichthouderToezichthouder functie splitst in 2 rollen:

  1. Toezicht bestaande bouw, veiligheid, handhaving en bouw gevolgklasse 2 en 3 blijft bij gemeente
  2. Toezicht nieuwbouw gevolgklasse 1 verschuift naar de kwaliteitsborger. Separaat kunnen gemeenten naar eigen inzicht
  3. toezicht blijven houden.

Voor gemeentelijke toezichthouders kan het twee kanten op. Grofweg is deze groep onder te verdelen in twee typen. De ambtenaren die zich voornamelijk bezig houden met nieuwbouw (de bouwers) en ambtenaren die zich voornamelijk bezig houden met bestaande bouw (de handhavers).

De ‘bouwers’ zullen bij gemeenten onder de nieuwe regelgeving een belangrijke drijfveer in hun vak gaan missen. De ‘handhavers’ onder diezelfde professionals zullen bij gemeenten juist meer krijgen van de werkzaamheden die zij juist zo leuk vinden.

De professionals die de technische toetsing en toezicht zullen gaan missen doen er daarom goed aan om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden die zij juist zo leuk vinden gaan naar de private kwaliteitsborger. Bovendien hebben private kwaliteitsborgers deze mensen keihard nodig.

Wordt opgeleid tot gecertificeerde private kwaliteitsborger

Alle professionals in dienst bij of met een opdracht via ZiN worden begeleid naar de rol van private kwaliteitsborger. De eerste professionals zijn gestart met bijscholing Wkb. Wil je hier ook van op de hoogte blijven? Schrijf je hier in. Blijf ook op de hoogte via Linkedin en bekijk onze actuele vacatures .

De ‘bouwer’ als kwaliteitsborger

Wie denkt dat de ‘bouwer’ één op één zijn kunstje kan doen als kwaliteitsborger heeft het mis. Aanvullende opleidingen zullen nodig zijn om als kwaliteitsborger aan het werk te kunnen.

Maar de grootste verandering is de mindset. Als kwaliteitsborger ‘keur’ je een bouwwerk, dat is wezenlijk anders dan ‘controle’.

Als kwaliteitsborger heb je als doel om bij oplevering vast te kunnen stellen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (en goed en deugdelijk is). Met name de manier waarop dit wordt gedaan wijkt af van de huidige werkwijze. In de nieuwe situatie bevraag je de aannemer over zijn manier van kwaliteitsborging. Je toetst hoe groot de kans is dat je bij oplevering kunt vaststellen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Deze toets kan reden zijn om de aannemer te vragen extra onderbouwingen of uitwerkingen te geven bij zijn keuzes. Daarbij is: ”Zo doe ik het al 30 jaar.”, niet de juiste onderbouwing. De aannemer zal zijn verantwoordelijkheid meer moeten gaan dragen. Zolang hij deze verantwoordelijkheid niet zelf neemt heeft de kwaliteitsborger de taak om hen hierop te wijzen. Dat zal voor alle partijen wennen zijn.

Bekijk hier onze vacatures en vraag onze recruiters direct naar de mogelijkheden voor jou!