Kennissessie Toezichthouders

Deze kennissessie wordt speciaal gegeven aan toezichthouders die lid zijn van de ZiN Coöperatie of in dienst zijn bij ZiN Kwaliteitsborging of ZiN Wabo. Gedurende deze kennissessie worden toezichthouders bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsborging.

De voordelen

Up-to-date Wkb
Kennisoverdracht vanuit onze ervaren coördinator kwaliteitsborging
Middels kennissessie blijf je gecertificeerd kwaliteitsborger

De investering

Aangeboden door ZiN Kwaliteitsborging