Er staan ons veel veranderingen te wachten binnen de bouw. Per 1 januari 2024 komt Het Bouwbesluit 2012 te vervallen en gaat het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) in. Gedurende deze eendaagse cursus zullen alle veranderingen en wijzingen van het Bouwbesluit naar het BBL aan bod komen. De cursus wordt gegeven door Ton van Buggenum, specialist op het gebied van bouwregelgeving. De eerste cursusdatum staat gepland op woensdag 1 juni. 

Binnen Nederland maakt men zich op voor de grootste wetgevingswijziging van de afgelopen 30 jaar. Binnen het fysieke domein wordt de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingevoerd. De Omgevingswet vervangt 26 nu geldende wetten. Het bestemmingsplan zal vervangen worden door het Omgevingsplan. Dit Omgevingsplan bestrijkt het hele fysieke domein en biedt de lokale overheid tot de invoering van meer maatwerk. 

Een onderdeel hiervan is de invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Deze AMvB gaat het huidige Bouwbesluit vervangen. Veel van de huidige voorschriften uit het Bouwbesluit zullen gelijk blijven, maar er zijn ook nieuwe voorschriften toegevoegd en er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. 

Het nieuwe BBL biedt ook ruimte voor de lokale overheden om door middel van maatwerk eigen voorschriften toe te voegen of te wijzigen. In de 1-daagse cursus komt alles aan bod, zodat jij helemaal voorbereid bent.

Datum: Woensdag 12 oktober 

  • Tijdsduur: 1 dag
  • Locatie: Utrecht
  • Docent: Ton van Buggenum  
  • Doelgroep: Bouwplantoetsers en Toezichthouders 
  • Prijs: €495,- (excl. Btw) 

Inschrijven >