In september en oktober dit jaar gaan de cursussen Kwaliteitsborging Toezichthouder DG20 weer
van start. Deze tweedaagse cursus is speciaal samengesteld voor toezichthouders die straks actief
willen zijn binnen kwaliteitsborging. Na het succesvol afronden van deze cursus ontvang je een
certificaat waarmee je ingezet kan worden als toezichthouder op kwaliteitsborgingsprojecten.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Gert-Jan van Leeuwen, Patricia Smook-Meijerink en Ton van der
Minnen. Gert-Jan is adviseur en kwartiermaker kwaliteitsborging bouwen bij het Instituut
voor Bouwkwaliteit. Ook schreef hij het Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij weet
daardoor als geen ander wat er precies speelt rond dit thema.

Patricia heeft als Coördinator Kwaliteitsborging en bouwbesluitkundige de afgelopen 4 jaar diverse
Wkb pilot- en proefprojecten uitgevoerd. Daarnaast heeft ze op het gebied van Wkb een
adviserende rol richting aannemers, onderaannemers, leveranciers, producenten en
woningcorporaties.

Ton heeft ruim 30 jaar ervaring in de wereld van bouwvergunningen en toezicht, zowel bij de
gemeente als in de private sector. Gedurende deze tijd heeft hij diverse functies uitgevoerd zoals
projectleider bouwfysica, teamleider BWT bij gemeente Rotterdam en Hoofd bedrijfsbureau bij
Woningborg. Daarnaast is hij docent ABW 1 bij de Bob Opleiding en docent Kwaliteitsborging
toezichthouder DG20 en Kwaliteitsborging Algemene Planbeoordeling bij ZiN Academy.

Je kan je aanmelden via het inschrijfformulier. De cursus vindt plaats in Utrecht en de kosten bedragen € 595,- excl. BTW), incl. cursusmateriaal en lunch.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Reden / doel van de wet
 • Beknopte wetgeschiedenis
 • Inhoud van de wet
 • Opname in Omgevingswet (en Burgerlijk Wetboek)
 • Uitwerking in AMvB en MR
 • Gevolgklassen en de ‘knip’
 • Het stelsel van kwaliteitsborging en de plaats van de kwaliteitsborger
 • Communicatie met opdrachtgever – ontwerper – bouwer – bevoegd gezag
 • Rechtspositie, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
 • Een instrument / welke zijn er nu?
 • Risicobeoordeling / borgingsplan
 • Verslaglegging en Digitale hulpmiddelen
 • Verklaring (of niet?)
 • Voorbereiding startoverleg met uitvoerder, actualiteit borgingsplan
 • Startoverleg: planning, informatieverstrekking, wachtmomenten
 • Afstemming met coördinator en experts; beoordeling uitwerkingsgegevens
 • Vastlegging bevindingen en opvolging
 • Toepassing CE, kwaliteitsverklaringen, prefab, kwaliteitssysteem bouwbedrijf
 • Communicatie met bevoegd gezag
 • Verklaring, oplevering, gereedmelding, ingebruikname en fasering
 • Contacten met instrumentaanbieder en TKB tijdens de bouw

Nieuwsgierig naar het gehele programma?

Bekijk de brochure >

Inschrijven >