ZiN Wkb Academy

Binnen ZiN wordt op allerlei vlakken kennis gedeeld. Het is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit die wij kunnen leveren aan onze klanten. De ZiN Wkb Academy maakt deze kennis ook toegankelijk voor jou!

Uitgangspunt is het klaarstomen van de professionals voor het werken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet kwaliteitsborging, de toelatingsorganisatie en de instrumenten schrijven een aantal verplichte opleidingen, cursussen, verdiepingscursussen en verplichte bijscholingstrainingen voor. Omdat veel van deze cursussen en opleidingen nog niet bestaan en omdat het aantal medewerkers dat moet worden getraind significant is, heeft ZiN het doel gesteld om deze cursussen en trainingen binnen de ZiN Wkb Academy aan te bieden.

Alle cursussen en trainingen zijn geaccrediteerd en worden afgesloten met een certificaat. Hierdoor is vastgesteld welke inhoud aangeboden wordt, welk gewicht hieraan gesteld wordt en welke hoeveelheid accreditatiepunten hieraan gekoppeld zijn.